Minnesord

Publicerad i Europarättslig tidskrift nr 3 2022, september 2022 s. 305–306