Det får man inte säga i det här landet! En introduktion i yttrandefrihetsrätt, särskilt på internet

Författare i denna utgåva: Mårten Schultz

Publicerad av Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur, april 2021

Boken redogör för det juridiska regelverket kring yttrandefrihet på internet. Målgruppen är, förutom jurister, även journalister och andra som arbetar med yttrandefrihetsfrågor.