Förvaltningsrättslig tidskrift 2018 3: Temanummer: 2017 års förvaltningslag – en analys

978-91-85333-88-2

Författare i denna utgåva: Ida Asplund, Patricia Blanc-Gonnet Jonason, Therese Bäckman, Rune Lavin, Lotta Lerwall, Olle Lundin, Cecilia Magnusson Sjöberg, Lena Marcusson, Matti Niemivuo, Annika K. Nilsson, Vilhelm Persson, Jane Reichel, Fredrik Sterzel, Henriette N. Tøssebro, Lotta Vahlne Westerhäll, Gustaf Wall, Henrik Wenander, Karin Åhman, Åsa Örnberg

Publicerad av Förvaltningsrättslig tidskrift, augusti 2018

I detta temanummer av Förvaltningsrättslig tidskrift har vi samlat bidrag som analyserar 2017 års FL från fyra perspektiv: nyheter i förvaltningslagen, uppdateringar i förvaltningslagen, utanför förvaltningslagen och dess förhållande till andra lagar. Temanumret avslutas med en internationell utblick.

Ett urval av bidragen presenterades på en konferens den 11 december 2017 vid juridiska fakulteten i Uppsala i samarbete med Förvaltningsrättslig tidskrift. Ett varmt tack riktas till Uppsalafakulteten för generösa bidrag, vilka möjliggjorde konferensens genomförande.