Kreativitet, strategi och etik i rättsvetenskap

978-91-88929-84-6

Författare i denna utgåva: Elisabeth Ahlinder, Petra Herzfeld Olsson, Claes Lernestedt, Pernilla Leviner, Frantzeska Papadopoulou Skarp, Jane Reichel, Teresa Simon-Almendal, Gustaf Sjöberg, Pål Wrange

Publicerad av Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur, februari 2023

Den här boken handlar om kreativitet, strategi och etik i rättsvetenskaplig forskning. Rättsvetenskapens uppgift och väsen problematiseras. Fokus ligger på de eviga frågorna om vägval som varje rättsvetare ställs inför när det gäller teori, metod och material men också hur de påverkas av rättens och samhällets utveckling. En övergripande fråga är hur vi går från intuition och känsla för hur ett rättsligt problem ska hanteras, till ett medvetet och strukturerat sätt att identifiera och angripa forskningsfrågor. I boken har forskare vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, samlats för att ge sin syn på saken i kapitel som behandlar:

  • Forskningsetik för rättsvetare
  • Rättsvetenskapens kärna och gränser samt vikten av att redovisa metodologiska och teoretiska ställningstaganden
  • Forskarens eget förhållande till sin uppgift, skrivprocesser och handledares roll.

Boken utgör kurslitteratur i doktorandkursen Kreativitet, strategi och etik i rättsvetenskaplig forskning, men riktar sig även till disputerade forskare i rättsvetenskap, liksom till övriga med intresse att förstå rättsvetenskapens uppgift och förutsättningar.