Governing with public agencies

978-91-975387-4-8

Författare i denna utgåva: Rainer Arnold, Oksun Baek, Maria Grahn-Farley, Pedro Moniz Lopes, Yukio Okitsu, Isaac de Paz González, Jane Reichel, Henrik Wenander, Gun Yee Bae, Mauro Zamboni

Publicerad av Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur, mars 2022