Mänskliga rättigheter i Sverige, Europa och världen

Författare i denna utgåva: Per Ahlin

Publicerad av Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur, september 2021

Denna bok ger en överblick av skyddet för mänskliga rättigheter, ur både ett nationellt och internationellt perspektiv.