Den nya EU-rättsliga principen om likställande av förmåner, inkomster, omständigheter och händelser: omtumlande nyheter för den svenska socialförsäkringsrätten?

Publicerad i Förvaltningsrättslig tidskrift 2014 4, december 2014 s. 459–478

137
379