Informationsutbyte i internationellt myndighetssamarbete – e-förvaltning, sekretess och personuppgiftsskydd i Försäkringskassans samverkan med utländska socialförsäkringsorgan

Publicerad i Förvaltningsrättslig tidskrift 2013 4, december 2013 s. 423–456

127
364