Öppen psykiatrisk tvångsvård – en lagteknisk felkonstruktion? En analys av RÅ 2010 ref. 93

Publicerad i Förvaltningsrättslig tidskrift 2011 2, maj 2011 s. 373–390

133
433