Öppen psykiatrisk tvångsvård – en lagteknisk felkonstruktion? En analys av RÅ 2010 ref. 93

Published in Förvaltningsrättslig tidskrift 2011 2, May 2011 s. 373–390

147
491