Scandinavian studies in law 35 1991

9185142530

Författare i denna utgåva: Peter Blume, Ulf Göranson, Søren Stenderup Jensen, Birger Stuevold Lassen, Gertrud Lennander, Jan Pedersen, Pertti Puronen, Rune Slagstad, Jan-Olof Sundell, Hannu Tolonen

Publicerad av Scandinavian studies in law, oktober 1991