Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur

Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteraturs (SJF:s) ändamål är att främja juridisk forskning och utbildning. SJF delar återkommande ut bidrag och stipendier, riktade framför allt till forskare och lärare vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.

Publisher's website

Last published
Sort by:

Most read from journals