Allmän rättslära. 10:e upplagan.

Authors in this edition: Karl Dahlstrand, Åke Frändberg, Neil MacCormick, Joseph Raz, Jan-Olof Sundell, Jessika van der Sluijs, Peter Wahlgren, Mauro Zamboni

Published by Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur, September 2017

Materialsamling innehållande artiklar som utgör kursfordringar för Allmän rättslära, uppdelad i tre block: Moderna rättsteorier, Rätt, politik och lagstiftningsteknik samt Juridisk metod.

NJA 1977 s. 403

Published in Allmän rättslära. 10:e upplagan., September 2017 s. 450–479

NJA 1978 s. 452

Published in Allmän rättslära. 10:e upplagan., September 2017 s. 480–495

NJA 1985 s. 788

Published in Allmän rättslära. 10:e upplagan., September 2017 s. 496–518