Varför offentlig rätt?

Publicerad i Förvaltningsrättslig tidskrift 2019 1, mars 2019 s. 97–110

137
417

Artikeln återger författarens föreläsning vid installationen som professor i offentlig rätt vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet i oktober 2018. Föreläsningen uppmärksammar de indelningar och specialiseringar som förekommer i juridiken, och då särskild offentlig rätt. Avsikten är att uppmärsamma frågan varför man överhuvudtaget ska tala om offentlig rätt och varför man ska ägna sig åt detta ämne i forskning och undervisning. Vad ska offentlig rätt som akademiskt ämne vara bra för?