Nyare finsk offentligrättslig litteratur på svenska. Jyränki och Husa, Konstitutionell rätt; Kulla, Förvaltnings­förfarandets grunder

Publicerad i Förvaltningsrättslig tidskrift 2018 2, maj 2018 s. 385–392

136
370