HFD 2017 ref. 5: proportionalitetsbedömning vid djurförbud

Publicerad i Förvaltningsrättslig tidskrift 2018 2, maj 2018 s. 359–364

142
363