Anmälan. Gustaf Wall, Rättskraft och korrektiv. En förvaltningsrättslig studie

Publicerad i Förvaltningsrättslig tidskrift 2014 4, december 2014 s. 527–538

127
383