Anmälan. Martin Sunnqvist, Konstitutionellt kritiskt dömande: förändringen av nordiska domares attityder under två sekel

Publicerad i Förvaltningsrättslig tidskrift 2014 4, december 2014 s. 539–556

138
432