Tala är silver, tiga är guld. Om muntlig förhandling i förvaltningsmål, särskilt i skattemål

Publicerad i Förvaltningsrättslig tidskrift 2013 4, december 2013 s. 345–376

133
482