"Påtvingat kroppsligt ingrepp" (RF 2:6) och JO:s rättsvägledande funktion

Publicerad i Förvaltningsrättslig tidskrift 2002 1, februari 2002 s. 19–42

176
471