Tema: ReNEUAL Model Rules on EU Administrative Procedure

Published in Förvaltningsrättslig tidskrift 2018 1, March 2018 s. 37–38

154
414

Som en särskild del av numret presenteras fyra bidrag som bygger på presentationer vid konferensen An Administrative Procedure Act for the EU? The ReNEUAL Model Rules on EU Administrative Procedure – Nordic Perspectives, som hölls den 24 november 2016 vid Lunds universitet. Temat för konferensen var det förslag till modellregler som har utarbetats inom forskningsnätverket ReNEUAL (Research Network on EU Administrative Law).