Konsekvenser av att EU:s institutioner genom direkt tillämplig sekundärlagstiftning begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar i Sverige

Published in Förvaltningsrättslig tidskrift 2013 4, December 2013 s. 457–478

155
514